Jong, nuchter
& gedreven

Waar VertX zich onderscheidt van andere consultancybureaus, zit hem in de veranderaanpak; met de juiste betrokkenheid in alle fases.


Samen realiseren we gefaseerd verbetering. Met de realisatie van het traject zien we een groei in de veranderkracht en stomen we jouw organisatie klaar om het volledig over te nemen. Het projectresultaat is dan ook niet het einde, maar juist het vertrekpunt voor verdere groei en ontwikkeling.

 Consultant en specialist Data- & Business Proces Management

Our approach

Het is onze passie om jou bij te staan in tijden van verandering. Dit doen we door middel van een krachtige combinatie van een bewezen veranderaanpak, het neerzetten vanuit ‘de klant van de klant’ opgestelde processen met toepassing van de juiste software en het optimaal inzetten van alle data die door deze processen gaat.

Verwonderen

Het kiezen van de juiste bestemming

Waar is de échte behoefte aan verandering? We staan stil bij de behoefte van jouw klanten

Verkennen

Vanaf waar zetten we koers

Met aandacht voor people, process & technology scannen we het vertrekpunt voor change op een efficiënte manier

Vaststellen

De routekaart naar de bestemming

We realiseren kaders waarbinnen we gaan groeien en continu kunnen verbeteren

Verbeteren

Toekomst vast groeien

We realiseren verandering op een flexibele manier door regelmatig kleine stappen te nemen

Verankeren

De doorstart die je maakt

We zetten niet alleen samen de verandering neer, we leren je verandering zelf uit te bouwen

 bewezen veranderaanpak

Business Process Management

sorry, wat?

Laten we het simpel houden. BPM zorgt voor inzicht, overzicht én structuur binnen een organisatie en haar processen. Dit zien we vandaag de dag steeds vaker gepaard met digitalisering, automatisering en informatiemanagement. Succesvolle BPM- trajecten zorgen voor een verhoogde effectiviteit en bovenal kwaliteit. Oftewel, de juiste componenten voor een gestroomlijnde afdeling, proces en activiteit.

We zorgen voor efficiënte processen waarbij we LEAN te werk gaan, ontsluiten deze in de juiste software, waarbij we processtappen automatiseren en robotiseren waar het kan en de medewerker aan de knoppen zetten waar het moet of gewenst is.

Business Process Management

Datamanagement & Reporting

weer zo’n term

Jep, weer zo’n mooie term, maar ook dit kunnen we eenvoudig uitleggen. Waar Reporting (beter bekend als Business Intelligence) zich richt op het analyseren van data met software, richt Data Management zich juist op het voorbereiden, opschonen en ontsluiten van data. We meten data met BI omdat het waardevol is, en we beheren data, omdat er mee gemeten wordt.

VertX weet op een efficiënte manier data te ontsluiten uit verschillende bronnen, op te schonen en schoon te houden door zorgvuldig stil te staan bij wie waarvoor verantwoordelijk is, om vervolgens de data te ontsluiten in begrijpelijke en flexibele dashboards. Ons vertrekpunt voor verbetering zijn jouw wensen en onze Data Maturity Scan.

Datamanagement & Reporting
specialist in Business Proces Management

Wat wordt gemeten, daar kan op gestuurd worden

Wil jij
toekomst vast groeien?

Ready for takeoff!